M42
M42 i nye farger
NGC 2237
Rosette nebula
NGC 281
NGC 281. 17.12.2006
NGC 6888
NGC 6888
Bobblelåka
Bobbletåka. NGC 7635
Pelicantåka
På jakt etter Pelikanen.
Pelicannebula. IC 5067
ngc281 i Casiopeia
NGC 281 i Casiopeia
Hestehodetåka
NGC 6992 Slørtåka i Svanen
Hestehodetåka
Hestehodetåka
Hestehodetåka
11.11.2006 M1 Krabbetåka
NGC 2264
NGC 2264 8.1.2007
Oppdatert 11.11.2006 (c) Vidar Martinsen